20กฏ X 10กฏ Steel Office Cabin
20กฏ X 10กฏ Steel Office Cabin Heavy Duty Selangor, Malaysia, Kuala Lumpur (KL), Kajang Supplier, Manufacturer, Supply, Supplies | Leong Cabins
C/W 1 no. 3กฏx7กฏ Steel Door 
        2 nos 4กฏx3กฏ Louvred Window 
        2 nos 40w Fluorescent Tube LED Lighting 
        2 nos Power Point 13 Amp
        1 no. Air-cond Point 15 Amp
        6 nos Concrete Footing 
Switch To Desktop Version